Menu


Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

Artikel 3. Uitvoering van de dienst

Artikl 4. Prijzen

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

Artikel 7. Resellers

Artikel 8. Dieinstverlening

Artikel 9. Beschikbaarheid van de dienst

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Artikel 11. Storingen en overmacht

Artikel 12. Duur, opzegging en verlenging

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 15. Geheimhouding

Artikel 6. Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 17. Klachten

Artikel 18. Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 19. Slotbepalingen